COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația CSR Nest anunță finalizarea proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud-Est – Closing the gap together!”

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă

Constanța, 12 aprilie 2024. Asociația CSR Nest anunță finalizarea proiectului Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!. Proiectul a fost derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Scopul proiectului a fost reprezentat îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ pre-universitar și universitar și al companiilor din mediul privat din 16 orașe aflate în județele Constanța, Galați și Tulcea prin dezvoltarea unor măsuri strategice de comunicare.

Acest lucru a fost posibil prin dezvoltarea unui set de instrumente, măsuri și acțiuni care au vizat:

 • creșterea gradului de înțelegere a publicului țintă vizat de proiect privind rolul, importanța și impactul ONG-urilor, prin dezvoltarea unei campanii de comunicare strategică;
 • creșterea gradului de percepție pozitivă în rândul publicului țintă prin dezvoltarea unei ghid practic privind utilizarea tehnicilor de comunicare specifice și a unei platforme online menite să faciliteze relația societate civilă – publicurile țintă ale proiectului.

Conform unui studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) la începutul lui ianuarie 2021, sectorul de afaceri are o percepție din ce în ce mai pozitivă asupra organizațiilor societății civile (OSC). Deși datele statistice existente sunt puține, existaă o percepție generală conform căreia sectorul privat și-a sporit finanțarea și colaborarea cu OSC în contextul pandemiei de COVID-19. Același studiu arată că pandemia a condus la un nivel de cooperare crescut semnificativ și la o imagine îmbunătățită a OSC în rândul instituțiilor guvernamentale.

Ușoara îmbunătațire a imaginii publice a ONG-urilor la nivel național trebuie însă capitalizată, conservată și chiar crescută, în zonele geografice în care exista potențial din partea mediului privat de a susține și mai mult sectorul societății civile și deschidere manifestată de autoritățile locale de a se implica alături de ONG-uri în inițiative de dezvoltare comunitară.

Principalele activități ale proiectului au fost:

 • Implementarea unei cercetări integrate de măsurare a percepției legată de ONG-urile din 16 orașe aflate în județele Constanța, Galați și Tulcea, la nivelul publicului țintă, la începutul și finalul proiectului;
 • Maparea ONG-urilor din cele 16 orase incluse în proiect;
 • Implementarea unui proces de analiză internă pentru stabilirea punctelor forte pe care ONG-urile din cele 16 orașe incluse în proiect le au;
 • Implementarea campaniei de comunicare strategică în scopul creșterii gradului de conștientizare a impactului ONG-urilor în regiunea de implementare;
 • Dezvoltarea unui ghid practic privind utilizarea tehnicilor de comunicare specifice în relația cu cele 3 publicuri țintă vizate de proiect;
 • Crearea unei platforme online a ONG-urilor din regiunea de intervenție – hubongsudest.ro.

Unul dintre punctele culminante ale proiectului a fost reprezentat de derularea campaniei de comunicare strategică, al cărui scop a fost să contribuie la îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar și al companiilor private din 16 orașe din județele Constanța, Galați și Tulcea.

Derulată sub sloganul „Încrederea se construiește în timp. Împreună. Pas cu pas. Prin rezultate”, campania de comunicare strategică a folosit un set de tactici de comunicare, în funcție de cele trei publicuri ținte prin care au fost diseminate mesaje specifice și personalizate, declinate din mesajele cheie ale campaniei. Acest set de tactici a cuprins: newslettere, materiale scrise publicate în presa online de specialitate, spot radio și video de promovare a campaniei, materiale video cu mesaje cheie pentru fiecare public țintă al campaniei,

dezbateri pe platforme online de tip Zoom, postări pe Facebook și postări pe website-ul Asociației CSR Nest pentru actualizarea permanentă a statusului campaniei.

„Întreaga campanie a fost construită în jurul câtorva realități din peisajul societății civile și al relației dintre aceasta și societatea românească în ansamblu. Totodată, modul în care a fost gândit sloganul, ajută la mai buna înțelegere a modului în care societatea civilă funcționează astăzi și subliniază percepția publicului român față de aceasta. Ne-am bucurat să vedem o deschidere din partea celor trei publicuri țintă de a participa, în calitate de actori activi, la această campanie de comunicare strategică. Este clar însă că este încă mult loc de îmbunătățire a imaginii publice a societății civile, iar proiecte precum Closing the Gap ar putea contribui semnificativ la acest deziderat, la nivel național”, spune Sergiu Sebesi, manager de proiect și Președintele Asociației CSR Nest.

Pentru mai multe detalii legate de proiect, vă rugăm vizitați www.csrnest.ro/proiecte-in-derulare/closing-the-gap-together/.

Contact: Sergiu Sebesi, Manager Proiect, sergiu.sebesi@csrnest.ro, mobil: 0723.664.074.

###

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Despre Asociația CSR Nest

Asociația CSR Nest a fost înființată în 2010, cu misiunea de a promova responsabilitatea socială în rândul societăţii civile şi al companiilor și comportamentul responsabil față de mediu.Totodată Asociația este implicată într-o serie de demersuri privind dezvoltarea comunitară și organizațională, cu scopul de a crea comunități sustenabile și a contribui la progresul societății civile la nivel național. Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați www.csrnest.ro.

INFORMARE DE PROGRES

Campania de comunicare în mediul online, promovare video companii, 25 martie 2024

Companiile sunt tot mai deschise să încheie parteneriate cu ONG-urile pentru că acestea sunt un partener echidistant față de mersul societății. Acestea facilitează accesul la resursele financiare oferite de sponsori privați, și astfel se pot derula mult mai ușor proiecte în colaborare cu autoritățile publice, de exemplu. Însă pentru a avea un impact cât mai mare în comunitate, ONG-urile trebuie să fie mult mai vizibile.

Acestea sunt doar câteva concluzii desprinse din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanți ai mediului privat. Iar dacă vreți să aflați mai multe despre modul în care companiile percep societatea civilă, vă invităm să accesați https://www.youtube.com/watch?v=HKNiukExswI

Acest material video face parte din campania de comunicare strategică dezvoltată și implementată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud-Est – Closing the Gap Together!”!

Derulată sub sloganul „Încrederea se construiește în timp. Împreună. Pas cu pas. Prin rezultate”, campania își propune să îmbunătățească imaginea publică a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ preuniversitar și

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Campania de comunicare în mediul online, promovare video autorități locale , 22 martie 2024

Dialogul constructiv dintre autoritățile locale și societatea civilă este esențial pentru dezvoltarea unei comunități, iar impactul acestora, inclusiv în comunitățile rurale este foarte mare. Mai mult, reprezentanții autorităților locale consideră ONG-urile ca fiind actori principali în colaborarea cu administrațiile publice și sunt tot mai interesate să atragă în comunități ONG-uri cu care să poată contribui la rezolvarea unor probleme specifice.

Acestea sunt câteva dintre mesajele împărtășite de reprezentanți ai autorităților locale din județele Galați și Tulcea. Iar dacă sunteți curioși să aflați cum privesc autoritățile publice societatea civilă, vă invităm să accesați linkul https://www.youtube.com/watch?v=KbVTRZIxgzs.

Acest material video face parte din campania de comunicare strategică dezvoltată și implementată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud-Est – Closing the Gap Together!”!

 Derulată sub sloganul „Încrederea se construiește în timp. Împreună. Pas cu pas. Prin rezultate”, campania își propune să îmbunătățească imaginea publică a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ preuniversitar și

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Dezbatere Constanța, 21 martie 2024

Ieri am dat startul unei serii de 9 dezbateri organizate online, cu autoritățile locale, instituțiile de învățământ pre-universitar și universitar și companiile din județele Galați, Constanța și Tulcea, unde se implementează proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!”

Rolul acestor dezbateri este de a pune la aceeași masă societatea civilă și cele trei tipuri de public țintă din aria de intervenție a proiectului, cu scopul ca acestea din urmă să înțeleagă mai bine rolul, importanța și impactul ONG-urilor în comunitățile locale.

Din cele 3 întâlniri pe care le-am avut ieri cu reprezentanții școlilor, mediului de afaceri și autorităților publice din județul Constanța, cea mai importantă concluzie a fost că este nevoie ca ONG-urile să se facă mai vizibile și să comunice permanent cu părțile interesate, tocmai pentru a beneficia de un sprijin mai mare și mai eficient din partea acestora.

Dezbaterile fac parte din campania de comunicare strategică dezvoltată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!”

Derulată sub sloganul „Încrederea se construiește în timp. Împreună. Pas cu pas. Prin rezultate”, campania își propune să îmbunătățească imaginea publică a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar și al companiilor private din aria de implementare a proiectului.

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Campania de comunicare în online, promovare video școli, 20 martie 2024

Din perspectiva unei instituții de învățământ, parteneriatul cu ONG-urile reprezintă un aspect foarte important pentru acestea, pentru că societatea civilă vine cu perspective noi și interesante pentru copiii noștri. Iar poate cel mai important, la ora actuală în România, există o deschidere față de societatea civilă și o masă critică la nivel societății, capabilă să absoarbă această deschidere.

Acestea sunt câteva dintre concluziile la care am ajuns în discuțiile pe tema importanței ONG-urile pe care le-am avut cu reprezentanți ai unităților de învățământ din Constanța. Dacă vreți să aflați mai multe despre cum văd școlile societatea civilă, vă invităm să accesați linkul https://www.youtube.com/watch?v=BExOp4Oa2d0, și ne veți da dreptate

Acest material video face parte din campania de comunicare strategică dezvoltată și implementată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud-Est – Closing the Gap Together!”! 

Derulată sub sloganul „Încrederea se construiește în timp. Împreună. Pas cu pas. Prin rezultate”, campania își propune să îmbunătățească imaginea publică a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ preuniversitar și

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Promovarea campaniei printr-un spot video pe canalul YouTube al Asociației CSR Nest, 7 martie 2024

Dacă nu ai deschis încă radioul pe frecvența stației Radio Constanța și vrei să știi cât de importante sunt ONG-urile din județele Constanța, Galați și Tulcea și mai ales câți beneficiari au sprijinit în ultimii ani prin proiectele implementate, ne poți urmări pe canalul YouTube al Asociației CSR Nest aici https://www.youtube.com/watch?v=7ZE8L019uZk

Fii și tu printre aceia care cred că în cazul societății civile „Încrederea se construiește în timp. Împreună. Pas cu pas. Prin rezultate”!

Materialul face parte din campania de comunicare strategică dezvoltată și implementată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud-Est – Closing the Gap Together!”!

Derulată sub sloganul „Încrederea se construiește în timp. Împreună. Pas cu pas. Prin rezultate”, campania își propune să îmbunătățească imaginea publică a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ preuniversitar și

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Promovare ghidului de comunicare privind comunicarea ONG-urilor cu autoritățile locale, instituțiile de învățământ și companiile, 4 martie 2024

Am început lucrul la ghidul privind comunicarea ONG-urilor cu autoritățile locale, instituțiile de învățământ și companiile, parte din proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!”

Ghidul va cuprinde 3 capitole distincte privind:

 • comunicarea cu autoritățile locale
 • comunicarea cu mediul privat (companiile)
 • comunicarea cu instituțiile de învățământ (pre-universitar și universitar)

Vom analiza în cadrul fiecărui capitol care sunt metodele și tacticile de comunicare specifice fiecărui public țintă, instrumentele de comunicare și modul de alegere a celor mai bune canale de comunicare. De asemenea, vom analiza și bine cunoscutul Tone of Voice pe care ONG-urile trebuie să îl adopte, în mod specific, în relația cu fiecare dintre cele trei tipuri de stakeholderi ai săi.

Ghidul va fi o resursă utilă pentru toate ONG-urile din România și va fi urcat pe platforma dedicată proiectului, în prima jumătate a lunii aprilie.

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Promovare prin spot publicitar la radio Radio Constanța, 4 martie 2024

Ești din Constanța, Galați sau Tulcea? Dacă da, fii pe fază în următoarele două săptămâni și vei afla, prin spotul difuzat la Radio Constanța cât de importante sunt ONG-urile pentru comunitățile în care intervin: de la impactul pe care îl au, măsurat în număr de beneficiari deserviți, până la câți voluntari și-au dat mâna în ultimii ani pentru a da viață doar unei părți din inițiativele ONG-urilor din aceste județe.

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Promovare articole în presă, 18 ianuarie 2024

O analiză Deutsche Welle, publicată în luna august 2021, arată că societatea civilă din România este reprezentată de aproximativ 90.000 de organizații neguvernamentale. Dintre acestea, conform bilanțurilor financiare depuse la autoritățile fiscale, doar jumătate sunt active. Aceeași analiză arată că peste 50% dintre români creditează organizațiile neguvernamentale din România, mulți dintre ei însă neștiind denumirea sau domeniul de activitate al acestora. Mai multe despre particularitățile societății civile din România puteți citi aici, https://www.nonguvernamental.org/ong/cata-nevoie-au-ong-urile-din-romania-de-sprijinul-societatii/ – un articol care face parte din campania de comunicare strategică dezvoltată și implementată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud-Est – Closing the Gap Together!”!

Derulată sub sloganul „Încrederea se construiește în timp. Împreună. Pas cu pas. Prin rezultate”, campania își propune să îmbunătățească imaginea publică a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ preuniversitar și

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Promovarea proiectului „Closing the Gap Together!” prin newslettere, 10 ianuarie 2024

Dăm startul campaniei de comunicare strategică dezvoltată și implementată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud-Est – Closing the Gap Together!”!

Derulată sub sloganul „Încrederea se construiește în timp. Împreună. Pas cu pas. Prin rezultate”, campania își propune să îmbunătățească imaginea publică a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar și al companiilor private din aria de implementare a proiectului.

Așadar, începem cu o serie de newslettere, pe care le vom trimite în următoarele două luni către reprezentanții celor trei publicuri țintă ale campaniei și care vizează 3 teme principale:

percepția publicului asupra societății civile din județele Galați, Constanța și Tulcea;

starea societății civile din Regiunea Sud-Est

vizibilitatea, ca element central pentru succesului unui ONG în comunitate

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Promovarea dezvoltării conceptului de campanie, 9 noiembrie 2023

Am început lucrul la conceptul campaniei de comunicare strategică dezvoltată și implementată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud-Est – Closing the Gap Together!”

Derulată sub sloganul „Încrederea se construiește în timp. Împreună. Pas cu pas. Prin rezultate”, campania își propune să îmbunătățească imaginea publică a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar și al companiilor private din aria de implementare a proiectului.

Sloganul campaniei a fost construit în jurul câtorva realități din peisajul societății civile și al relației dintre aceasta și societatea românească în ansamblu. Totodată, modul în care este gândit sloganul, ajută la mai buna înțelegere a modului în care societatea civilă funcționează astăzi și subliniază percepția publicului român față de aceasta.

„Încrederea se construiește în timp”. Mesajul sugerează că în prezent încrederea în societatea civilă este una relativ scăzută, iar doar printr-un efort continuu și pe termen lung din partea ONG-urilor, acestea se vor putea bucura în viitor de o mai mare încredere din partea publicului țintă în particular, și a societății în general.

„Împreună”. Societatea civilă singură, fără sprijinul stakeholderilor săi principali nu poate să își construiască o încredere sporită. Este nevoie de sprijinul tuturor pentru a o construi.

„Pas cu pas”. Încrederea nu se câștigă peste noapte, ci treptat. Nu se pot arde etape pentru a putea beneficia de încredere.

„Prin rezultate”. Încrederea se construiește dovedind că societatea civilă este capabilă să intervină, alături de stakeholderii ei, în comunitate, pentru a contribui la rezolvarea unor probleme. În plus, această intervenție trebuie să fie măsurabilă, iar rezultatele intervenției, comunicate.

Întregul slogan de altfel sugerează o legătură de interdependență între societatea civilă – stakeholderii ei și închide cercul încredere – rezultate prin creșterea vizibilității și a comunicării transparente între cele două părți.

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Percepția autorităților locale, instituțiilor de învățământ pre-universitar și universitar și a companiilor cu privire la ONG-urile din cele 3 Județele alese, 31 octombrie 2023

Așteptarea a luat sfârșit! Am aflat care este percepția autorităților locale, instituțiilor de învățământ pre-universitar și universitar și a companiilor cu privire la ONG-urile din județele Tulcea, Galați și Constanța.

Activitatea face parte din proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!”. Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Iată mai jos principalele concluzii ale cercetării:

 • organizațiile nonguvernamentale locale sunt cunoscute în cercuri relativ mici, există un areal de activitate marcat de spațiul școlar ce oferă acces facil la grupurile țintă care are și cea mai mare nevoie de activități – elevii școlari; următoarea categorie sunt adolescenții;
 • foarte puțin vizate grupuri – țintă din segmentul de vârstă adult, ceea ce ar putea determina și o mai puternică abordare de dezvoltare comunitară;
 • este utilă o instituționalizare a relației autorități locale – ONG-uri (de ex., o persoană responsabilă sau dedicată în acest scop, un serviciu/departament care să mențină o relație activă cu ONG-urile locale);
 • sunt necesare aspecte precum: acces la mass-media locală, informații cu privire la exemple din alte orașe, zone; informare și educație cu privire la rolul și activitățile ONG-urilor; este nevoie de persoane credibile, purtătoare de mesaj credibil pentru a câștiga încrederea publicului;
 • ONG-urile au nevoie de pagini actualizate de site; pagini de facebook și prezență pe social-media, în funcție de categoriile de vârstă cărora se adresează (Instagram, Youtube sau Tik- tok pentru copii/tineri);
 • ONG-urile au nevoie de sprijin, de consultanță atât pentru accesarea finanțărilor, dar și pe comunicare/vizibilitate;
 • ONG-urile au nevoie de resurse pentru a deveni mai accesibile grupurilor – țintă;
 • publicul are nevoie să știe unde să caute ONG-urile, unde să le găsească;
 • toți respondenții, atât la chestionar, cât și la focus-grup, consideră că este necesară o platformă, un hub de informare cu privire la ONG-urile locale, activitățile lor, grupurile – țintă vizate, contacte și acces facil la informare, dar și la activități;

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Finalizare proces de analiză internă a ONG-urilor, 15 octombrie 2024

Am finalizat procesul de analiză internă a ONG-urilor reprezentative din cele 16 orașe din aria de implementare a proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!”. În urma acestei analize, ne-am dat  seama care sunt punctele tari și punctele slabe ale acestor ONG-uri precum și care sunt oportunitățile pe care acestea le pot fructifica în comunitățile pe care le deservesc.

Iată mai jos câteva concluzii ale acestei analize interne:

 • La nivelul celor 3 județe ONG-urile reprezentative sunt relativ vizibile pe plan local;
 • Există în continuare o nevoie de vizibilitate sporită a acestor ONG-uri, pentru a reflecta și mai bine impactul lor în comunitate;
 • Aceste ONG-uri acoperă, prin expertiza lor, o gamă variată de domenii: social, educație, mediu, dezvoltare comunitară, cultură;
 • Impactul proiectelor lor derulate în comunitate este unul reprezentativ pentru comunitățile în care intervin;
 • Pandemia și accesul relativ limitat la resurse financiare nu permit o dezvoltare mai accelerată a acestora; pe această cale nu pot crește nivelul de intervenție în comunitate;
 • Multe dintre aceste ONG-uri se concentrează pe probleme specifice comunităților din care fac parte; cu toate acestea sunt ONG-uri care deservesc și nevoi generale, existente la nivelul oricărei comunități, indiferent de specificul acesteia;
 • Se simte nevoia unei coagulări a sectorului neguvernamental în aria de implementare a proiectului, pentru a crește forța acestuia și pe această cale impactul acțiunilor în comunități.

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Finalizare mapare ONG-uri, 2 octombrie 2023

Am finalizat cu succes procesul de mapare a ONG-urilor din cele 16 orașe aflate în județele Constanța, Galați și Tulcea, din cadrul proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!”

Toate informațiile pe care le-am obținut în această etapă a proiectului ne vor ajuta să răspândim mai departe, în rândul publicului nostru țintă – autorităților publice, instituțiilor de învățământ pre-universitar și universitar și a companiilor din mediul privat  – despre cât de importante sunt ONG-urile în regiunea de implementare, pentru comunitățile locale de acolo.

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Maparea ONG-urilor din cele 16 orașe aflate în județele Constanța, Galați și Tulcea, 11 septembrie 2023

Tu ești curios sau curioasă să afli care este situația societății civile la nivel național? În cadrul proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!”, am dat startul activității de mapare a ONG-urilor din cele 16 orașe aflate în județele Constanța, Galați și Tulcea.

Ne propunem ca prin această activitate să culegem informații generale legate de mediul ONG din regiunea de implementare a proiectului, prin stabilirea organizațiilor active la nivel local sau regional. Acest lucru ne va ajuta să scoatem în evindență rolul și impactul ONG-urilor în comunitățile locale.

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023. 

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Start activități de implementare a cercetării integrate, 9 august 2023

Am dat startul activității de implementare a cercetării integrate de măsurare a percepției legată de ONG-urile din 16 orașe aflate în județele Constanța, Galați și Tulcea la nivelul publicului în rândul autorităților publice, instituțiilor de învățământ pre-universitar și universitar și a companiilor din mediul privat din aceste județe.

Activitatea face parte din proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!”. Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Cercetarea sociologică va consta atât într-o cercetare cantitativă (care va cuprinde chestionare adresate celor 3 publicuri țintă adresate în cadrul proiectului) cât și într-o cercetare calitativă, prin de focus grupuri cu reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de învățământ pre-universitar și universitar și a companiilor din mediul privat din cele 16 orașe incluse în proiect.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Finalizarea metodologiei de cercetare sociologică, 31 iulie 2023

Am finalizat metodologia de cercetare sociologică pentru afla care este percepția autorităților publice, instituțiilor de învățământ pre-universitar și universitar și a companiilor din mediul privat, despre societatea civilă din 16 orașe din județele Constanța, Galați și Tulcea.

Această metodologie este punctul de start pentru a începe să măsurăm percepția legată de ONG-urile prezente și active din aria de implementare a proiectului, în rândul publicului țintă adresat de proiect.

Activitatea face parte din proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!”. Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte…/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

INFORMARE DE PROGRES

Realizarea metodologiei de cercetare sociologică, 7 Iulie 2023

Ne-am apucat de lucru pentru metodologia de cercetare sociologică pentru afla care este percepția autorităților publice, instituțiilor de învățământ pre-universitar și universitar și a companiilor din mediul privat, despre societatea civilă din 16 orașe din județele Constanța, Galați și Tulcea.

Această activitate face parte din proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!”. Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Proiectul își propune îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din regiunea de implementare a proiectului, obiectiv pe care îl vom atinge prin dezvoltarea unui set de instrumente, măsuri și acțiuni care vizează:

 • creșterea gradului de înțelegere a publicului țintă vizat de proiect privind rolul, importanța și impactul ONG-urilor, prin dezvoltarea unei campanii de comunicare strategică;
 • creșterea gradului de percepție pozitivă în rândul publicului țintă prin dezvoltarea unei ghid practic privind utilizarea tehnicilor de comunicare specifice și a unei platforme online menite să faciliteze relația societate civilă – publicurile țintă ale proiectului.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm vizitați secțiunea dedicată proiectului, la

https://www.csrnest.ro/proiecte-in-derulare/closing-the-gap-together/

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #CSRNest

@Active Citizens Fund Romania.

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația CSR Nest lansează proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud-Est – Closing the gap together!”

Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă

Constanța, 29 iunie 2023. Asociația CSR Nest anunță lansarea proiectului Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!. Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ pre-universitar și universitar și al companiilor din mediul privat din 16 orașe aflate în județele Constanța, Galați și Tulcea prin dezvoltarea unor măsuri strategice de comunicare.

Acest lucru va fi posibil prin dezvoltarea unui set de instrumente, măsuri și acțiuni care vizează:

creșterea gradului de înțelegere a publicului țintă vizat de proiect privind rolul, importanța și impactul ONG-urilor, prin dezvoltarea unei campanii de comunicare strategică;
creșterea gradului de percepție pozitivă în rândul publicului țintă prin dezvoltarea unei ghid practic privind utilizarea tehnicilor de comunicare specifice și a unei platforme online menite să faciliteze relația societate civilă – publicurile țintă ale proiectului.

Conform unui studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) la începutul lui ianuarie 2021, sectorul de afaceri are o percepție din ce în ce mai pozitivă asupra organizațiilor societății civile (OSC). Deși datele statistice existente sunt puține, existaă o percepție generală conform căreia sectorul privat și-a sporit finanțarea și colaborarea cu OSC în contextul pandemiei de COVID-19. Același studiu arată că pandemia a condus la un nivel de cooperare crescut semnificativ și la o imagine îmbunătățită a OSC în rândul instituțiilor guvernamentale.

Ușoara îmbunătațire a imaginii publice a ONG-urilor la nivel național trebuie însă capitalizată, conservată și chiar crescută, în zonele geografice în care exista potențial din partea mediului privat de a susține și mai mult sectorul societății civile și deschidere manifestată de autoritățile locale de a se implica alături de ONG-uri în inițiative de dezvoltare comunitară.

„Contextul general legat de pandemie, războiul din Ucraina și criza refugiaților din această țară au oferit ocazia ONG-urilor, indiferent de domeniul lor de activitate sau de dimensiune, să se implice în susținerea acestor cauze. Acest lucru a dus la o îmbunătățire a imaginii lor publice în România. Cele trei județe incluse în proiect au fost alese din două perspective: forța financiară a companiilor care activează aici și nivelul ridicat de implicare a autorităților locale, populației voluntare și ONG-urilor din cele trei judete cu ocazia crizei refugiaților ucrainieni aparută odată cu războiul dintre Rusia și Ucraina”, spune Sergiu Sebesi, managerul de proiect.

Principalele activități ale proiectului sunt:

Implementarea unei cercetări integrate de măsurare a percepției legată de ONG-urile din 16 orașe aflate în județele Constanța, Galați și Tulcea, la nivelul publicului țintă, la începutul și finalul proiectului;
Maparea ONG-urilor din cele 16 orase incluse în proiect;
Implementarea unui proces de analiză internă pentru stabilirea punctelor forte pe care ONG-urile din cele 16 orașe incluse în proiect le au;
Implementarea campaniei de comunicare strategică în scopul creșterii gradului de conștientizare a impactului ONG-urilor în regiunea de implementare;
Dezvoltarea unui ghid practic privind utilizarea tehnicilor de comunicare specifice în relația cu cele 3 publicuri țintă vizate de proiect;
Crearea unei platforme online a ONG-urilor din regiunea de intervenție – www.hubongsudest.ro.

Printre rezultatele proiectului se numără:

1 cercetare integrată de măsurare a percepției publicului țintă a proiectului, cu privire la mediul ONG din zona de implementare a proiectului, la începutul și finalul proiectului;
1 raport privind ONG-urile active din cadrul celor 16 orașe aflate în județele Constanța, Galați și Tulcea;
1 campanie de comunicare strategică implementată în vederea creșterii gradului de conștientizare a impactului ONG-urilor în regiunea de intervenție a proiectului;
1 ghid practic de comunicare pentru societatea civilă în relația cu autoritățile locale, instituțiile de învățământ pre-universitar și universitar și companiile din mediul privat;
Minim 20 de ONG-uri înscrise în platforma www.hubongsudest.ro;
Minim 21.500 de persoane, membrii ai grupurilor țintă, atinse de mesajele campaniei de comunicare strategică.

Pentru mai multe detalii legate de proiect, vă rugăm vizitați www.csrnest.ro/proiecte-in-derulare/closing-the-gap-together/.

Contact: Sergiu Sebesi, Manager Proiect, sergiu.sebesi@csrnest.ro, mobil: 0723.664.074.

###

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Despre Asociația CSR Nest

Asociația CSR Nest a fost înființată în 2010, cu misiunea de a promova responsabilitatea socială în rândul societăţii civile şi al companiilor și comportamentul responsabil față de mediu.Totodată Asociația este implicată într-o serie de demersuri privind dezvoltarea comunitară și organizațională, cu scopul de a crea comunități sustenabile și a contribui la progresul societății civile la nivel național. Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați www.csrnest.ro.

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociatia CSR Nest si beneficiaza de o finantare in valoare de 74.993 EURO, prin programul Active Citizens Fund Romania, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Continutul acestui website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informatii accesati www.eeagrants.org. Informatii despre Active Citizens Fund Romania sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.