”Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est -Incubator ONG”

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG” răspunde unei nevoi existente în sectorul ONG din România. Astfel, la nivel național, ONG-urile mici sau fără experiență nu beneficiază de resursele financiare și know-how-ul necesare pentru a-și construi o capacitate organizațională adecvată. Potrivit „Raportului România 2017 – Sectorul Neguvernamental: profil, tendințe, provocări”, realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în cazul organizațiilor mici, cu un număr redus de angajați și cu venituri limitate, nu există strategii de dezvoltare organizațională și nici departamente specializate în elaborarea, implementarea sau monitorizarea strategiilor.

Mai mult, potrivit informațiilor publice, Regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud Est au un număr relativ mic de ONG-uri, respectiv doar 35% din totalul ONG-urilor active la nivel național. În plus, aceste regiuni au un nivel relativ scăzut al dezvoltării economice (ponderea veniturilor totale ale ONG-urilor din regiunile menționate era, cumulată, de 3% din totalul veniturilor înregistrate în sectorul ONG, în anul 2015).

Despre proiect

Proiectul „Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2020 și beneficiază de o finanțare în valoare de 246.621,99 EURO, pe o perioadă de 21 de luni începând cu luna august 2022.

Scopul proiectului este creșterea capacității și sustenabilității organizaționale a 10 ONG-uri mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est, care manifestă un interes sporit spre implicarea în comunitate. Modalitatea de abordare este implementarea unor măsuri strategice de dezvoltare organizațională, care includ: traininguri; planificare strategică participativă; întărirea capacității organizaționale prin elaborarea unor instrumente interne de organizare, evaluare și monitorizare; apartenența strategică a celor 10 ONG-uri la o federație destinată organizațiilor mici sau fără experiență.

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea capacității organizaționale a 10 ONG-uri din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud Est prin implementarea unui pachet integrat și adaptat de servicii: formare, planificare și apartenență strategică, pe o perioadă de 21 de luni de implementare a proiectului;
 • Creșterea capacității și sustenabilității organizaționale a ONG-urilor beneficiare, prin organizarea a 10 sesiuni de formare adaptate nevoilor grupului țintă;
 • Consolidarea societății civile din România, din Regiunile Sud Vest, Sud Muntenia Sud Est prin crearea și dezvoltarea unei Federatii destinate ONG-urilor mici sau fără experiență, cu rol de asistare, capacitare și dezvoltare a membrilor.

Principalele activități ale proiectului:

 • Elaborarea instrumentelor și metodologiilor de lucru
 • Stabilirea beneficiarilor direcți ai proiectului
 • Traininguri pentru dezvoltare organizațională
 • Întărirea capacității organizaționale a celor 10 ONG-uri incluse în proiect
 • Dezvoltarea unei federații destinate organizațiilor mici sau fără experiență

Principalele rezultate ale proiectului:

 • 1 metodologie de selecție a ONG-urilor incluse în proiect;
 • 1 metodologie de evaluare a nevoilor organizaționale ale ONG-urilor;
 • 10 ONG-uri din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est, selectate în cadrul proiectului;
 • 10 procese de evaluare a celor 10 ONG-uri incluse în proiect;
 • 7 traininguri pe teme prestabilite: managementul ONG-urilor, comunicare în ONG, management financiar, diversificarea surselor de finanțare, managementul resurselor umane, planificare strategică, adaptarea organizațiilor în condiții de criză;
 • 3 sesiuni specifice de formare personalizată în funcție de tipologia fiecărui ONG;
 • 50 de ateliere de lucru privind elaborarea planurilor de dezvoltare strategică și a manualului organizațional ale celor 10 ONG-uri incluse în proiect;
 • 10 website-uri de prezentare a ONG-urilor incluse în proiect dezvoltate și disponibile online;
 • 10 manuale organizaționale pentru fiecare ONG beneficiar elaborate și asumate de fiecare ONG;
 • 150 de ore coaching și mentoring online pentru cele 10 ONG-uri beneficiare ale proiectului;
 • 10 campanii de fundraising elaborate și implementate pentru cele 10 ONG-uri incluse în proiect
 • 1 eveniment schimb de bune practici organizat și implementat;
 • 1 federație a ONG-urilor incluse în proiect, înființată;
 • 1 platformă web a federației dezvoltată și disponibilă online.

Sustenabilitatea proiectului:

 • Capacitatea funcțională a Asociației CSR Nest va crește prin integrarea unui sistem de formare pe domeniul dezvoltării organizaționale a ONG-urilor.
 • Resursele realizate în cadrul proiectului vor juca un rol important pentru formarea și informarea ulterioară a ONG-urilor interesate să participe la formare pe zona dezvoltării organizaționale.
 • Crearea unei federații a ONG-urilor mici sau fără experiență din Sudul Romaniei care va avea o platformă dedicată. După finalizarea proiectului, Asociația CSR Nest va rămâne membru de onoare al federației și va continua să atragă noi membri atât din zona de implementare a proiectului cât și din alte zone ale țării.
 • Continuarea demersului de a încuraja ONG-urile mici sau fără experiență să participe la module de formare de dezvoltare organizațională, prin oferirea de expertiză din partea Asociației CSR Nest.

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest și beneficiază de o finanțare în valoare de 246.621,99 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.