”Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est -Incubator ONG”

Eligibilitate și selecție

Pentru a putea participa la Procedura de Selecție, ONG–urile interesate trebuie să îndeplinească următoarele CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 1. Să aibă sediul social într-una dintre Regiunile vizate de proiect (Regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia sau Sud Est);
 2. Să dovedească înscrierea în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor (Registrul Național ONG);
 3. Să fi fost înființate în urmă cu cel mult 8 ani iar suma veniturilor în ultimii trei ani să nu depășească 450.000 RON. În cazul în care va fi selectată, organizația va transmite dovada privind suma veniturilor în ultimii trei ani fiscali;
 4. În ultimele 12 luni, ONG-ul a avut o echipă de 0 – 3 angajați;
 5. Să aibă depus bilanțul pentru anul 2021 și să prezinte dovada în acest sens, dacă ONG-ul are o vechime mai mare de 1 an;
 6. Să nu fi trecut printr-un proces de dezvoltare organizațională planificat și implementat prin finanțare din fonduri europene;
 7. Să nu aibă concepută o strategie de dezvoltare;
 8. Să nu aibă concepută și implementată o strategie de promovare menită să asigure vizibilitatea în regiunea în care activează;
 9. Să declare pe propria răspundere faptul că au un minim de dotări IT (PC/laptop și conexiune la internet) pentru asigurarea condițiilor necesare participării la activitățile prevăzute.

Următoarele CRITERII DE SELECȚIE vor fi utilizate pentru selecția ONG-urilor candidate pentru a fi incluse în proiect:

 1. Implicarea ONG-ului în ultimele 12 luni, în activități fie în calitate de implementator fie în calitate de partener;
 2. Implicarea ONG-ului în activități sau proiecte punctuale și sporadice de la înființare și până în prezent;
 3. ONG-ul are o zonă de intervenție maximum regională;
 4. Membrii fondatori au experiență relevantă în domeniul de activitate al ONG-ului;
 5. ONG-ul are o motivație concretă și consistentă pentru participarea la activitățile proiectului;
 6. ONG-ul și-a exprimat disponibilitatea și angajamentul pentru participarea la proiect în toate etapele sale, până la final, conform descrierii din formularul solicitat.

Pentru a putea participa la procesul de selecție, ONG-urile interesate trebuie să-și depună candidatura parcurgând următorii pași:

 1. Să verifice cu atenție criteriile de eligibilitate asigurându-se că le îndeplinesc;
 2. Să completeze formularul de aplicare disponibil la csrnest.ro/proiecte-in-derulare/metodologie-de-selectie/eligibilitate-si-selectie asigurându-se că oferă informații suficiente, clare și consistente (este recomandat ca aplicația să fie completată de reprezentantul organizației);
 3. Să transmită la adresa office@csrnest.ro documentele doveditoare pentru atestarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție, arhivate, într-un singur e-mail, având ca titlu Candidatura_ nume ONG”, astfel:
  • Extras din Registrul Național ONG (nu mai vechi de 30 zile) emis de autoritatea competentă, sau print screen din Registrul Național ONG, având vizibilă data consultării (care trebuie să fie în perioada prevăzută pentru depunerea candidaturilor) și având informații privind modificările existente de la înființare până în prezent;
  • Dovada depunerii bilanțului pentru anul 2021, pentru ONG-urile cu o vechima mai mare de 1 an;
  • Declarația de conformitate privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, conform modelului prezentat, disponibil în dosarul de candidatură;
  • Scrisoarea de motivație;
  • Scrisoarea de angajament și disponibilitate, semnată de reprezentantul organizației conform modelului prezentat, disponibil în dosarul de candidatură;

Transmiterea documentelor doveditoare trebuie să fie realizată până la data de 23.12.2022, ora 23.59.

În perioada de evaluare a candidaturilor, Asociația CSR Nest poate solicita în scris, via e-mail clarificări ONG-urilor participante, dacă este cazul.

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest și beneficiază de o finanțare în valoare de 246.621,99 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.