COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația CSR Nest anunță ONG-urile beneficiare ale proiectului Incubator ONG

Astăzi, Asociația CSR Nest a desemnat ONG-urile beneficiare ale proiectului „Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunea Sud Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG”.

Astfel, în perioada 1 decembrie – 30 decembrie 2022, ONG-urile interesate din cele 3 regiuni de implementare au avut posibilitatea să depună candidatura pentru participarea în cadrul acestui proiect. În competiție s-au înscris 15 ONG-uri atât din mediul urban cât și din mediul rural – 6 din regiunea Sud-Vest Oltenia, 4 din regiunea Sud Muntenia și 5 din regiunea Sud-Est. Județele de proveniență a ONG-urilor aplicante sunt Dolj, Dâmbovița, Vâlcea, Constanța, Tulcea, Galați și Prahova.

Ca și expertiză, cele 15 ONG-uri aplicante sunt specializate pe domenii precum mediu, dezvoltare comunitară, servicii sociale, educație, servicii socio-educaționale, etc. În urma unui proces de evaluare, au fost desemnate, conform metodologiei de selecție, 10 ONG-uri beneficiare și 1 ONG aflat pe lista de rezervă.

Cele 10 ONG-uri beneficiare sunt:

Regiunea Sud Vest Oltenia:

 • Asociația Promina (Craiova, județul Dolj)
 • Asociatia Diversitatea Unește: Viața Începe cu Oamenii – D.U.V.I.O (Comuna Calopăr, județul Dolj)
 • Asociația Edu-Vital – Educația este Vitală (Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea)
 • Asociația Nu Te Irosi (Craiova, județul Dolj)

Regiunea Sud-Est:

 • Asociația Împreună pentru Viitor Constanța (Constanța, județul Constanța)
 • Asociația de Promovare a Educației Sanitare și Ecologice – APESE (Tulcea, județul Tulcea)
 • Asociația din Drag și Dor pentru Comunitate (Târgu Bujor, județul Galați)

Regiunea Sud Muntenia:

 • Asociația de Peisagistică Arhitecturală (Crevedia, județul Dâmbovița
 • Asociația TB Think Big (Bădeni, județul Dâmbovița)
 • Asociația Happiness Academy (Ploiești, județul Prahova)

Lista de rezervă:

 • Asociația Media pe Bune (Craiova, județul Dolj)

Proiectul „Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunea Sud Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 246.621,99 EURO, pe o perioadă de 21 de luni începând cu luna august 2022.

Scopul proiectului este creșterea capacității și sustenabilității organizaționale a 10 ONG-uri mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est, care manifestă un interes sporit spre implicarea în comunitate. Modalitatea de abordare este implementarea unor măsuri strategice de dezvoltare organizațională, care includ: traininguri; planificare strategică participativă; întărirea capacității organizaționale prin elaborarea unor instrumente interne de organizare, evaluare și monitorizare; apartenența strategică a celor 10 ONG-uri la o federație destinată organizațiilor mici sau fără experiență.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

@Active Citizens Fund Romania.

COMUNICAT DE PRESĂ

CSR Nest lansează procedura de selecție a 10 ONG-uri pentru participarea la proiectul „Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud Est – Incubator ONG”

Asociația CSR Nest a lansat PROCEDURA DE SELECȚIE a 10 ONG-uri pentru participarea la proiectul “Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud Est – Incubator ONG”.

Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 246.621,99 EURO, pe o perioadă de 21 de luni începând cu luna august 2022.

Procedura de selecție se adresează organizațiilor neguvernamentale înființate în baza OG Nr. 26/2000 care au sediul social în regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud Est.

1.      Etapa de depunere a candidaturilor de către ONG–urile interesate: 01.12.2022 – 23.12.2022
2.      Etapa de analiză a candidaturilor și de selecție a 10 ONG-uri pentru participarea la proiect: 26.12.2022 – 30.12.2022
3.      Etapa de desemnare a celor 10 ONG-uri beneficiare ale proiectului precum și a celor trei ONG-uri aflate pe lista de rezervă 05.01.2023
4.      Etapa de informare privind rezultatele selecției: 06.01.2023

Selecția ONG-urilor se va face respectând principiul egalității de șanse și va pune accent pe asigurarea cadrului de legalitate, obiectivitate și transparență, realizându-se fără constrângeri, deosebiri, preferințe sau restricții care pot duce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Pentru mai multe detalii despre proiect și implementarea acestuia, precum și pentru informații specifice privind criteriile de eligibilitate și selecție și documentele aferente dosarului de candidatură, vă rugăm să consultați informațiile disponible la secțiunile dedícate, accesând linkul https://www.csrnest.ro/proiecte-in-derulare/despre-incubator-ong/.

În etapa de depunerea a candidaturilor, ONG-urile interesate pot solicita informații și clarificări la:
Persoană de contact: BOBOC Mihai Sorin
E-mail: sorin.boboc@csrnest.ro.

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația CSR Nest lansează proiectul „Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est -Incubator ONG”

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

București, 31 august 2022. Asociația CSR Nest anunță lansarea proiectului „Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG”. Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 246.621,99 EURO, pe o perioadă de 21 de luni începând cu luna august 2022.

Scopul proiectului este creșterea capacității și sustenabilității organizaționale a 10 ONG-uri mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est, care manifestă un interes sporit spre implicarea în comunitate. Modalitatea de abordare este implementarea unor măsuri strategice de dezvoltare organizațională, care includ: traininguri; planificare strategică participativă; întărirea capacității organizaționale prin elaborarea unor instrumente interne de organizare, evaluare și monitorizare; apartenența strategică a celor 10 ONG-uri la o federație destinată organizațiilor mici sau fără experiență.

Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG” răspunde unei nevoi existente în sectorul ONG din România. Astfel, la nivel național, ONG-urile mici sau fără experiență nu beneficiază de resursele financiare și know-how-ul necesare pentru a-și construi o capacitate organizațională adecvată. Potrivit „Raportului România 2017 – Sectorul Neguvernamental: profil, tendințe, provocări”, realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în cazul organizațiilor mici, cu un număr redus de angajați și cu venituri limitate, nu există strategii de dezvoltare organizațională și nici departamente specializate în elaborarea, implementarea sau monitorizarea strategiilor.

„Realitatea din România ne arată că în cazul ONG-urilor mici sau fără experiență, este vorba aproape întotodeauna despre o strategie de supraviețuire, iar obiectivul principal este ca organizația să nu dispară. Pentru a rămâne competitive și pentru a avea un impact cât mai puternic în comunitățile în care activează, organizațiile neguvernamentale trebuie să se adapteze la diferite contexte sociale, economice sau politice. Există mai multe modalități pentru ca ONG-urile să se adapteze pieței, una dintre ele fiind creionarea de direcții strategice de întărire a capacității organizaționale, incluse într-un plan clar de dezvoltare sustenabilă. În acest sens, unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru a răspunde cât mai rapid nevoilor din comunitate este parcurgerea unui proces de dezvoltare organizațională, cu scopul creșterii eficienței acesteia prin intervenții planificate, la nivel de management, angajați, voluntari, procese, cultură și structuri organizaționale”, spune Sorin Boboc, Manager de Proiect.

Principalele activități ale proiectului sunt:

 • Elaborarea instrumentelor și metodologiilor de lucru
 • Stabilirea beneficiarilor direcți ai proiectului
 • Traininguri pentru dezvoltare organizațională
 • Întărirea capacității organizaționale a celor 10 ONG-uri incluse în proiect
 • Dezvoltarea unei federații destinate organizațiilor mici sau fără experiență

Printre rezultatele proiectului se numără:

 • 1 metodologie de selecție a ONG-urilor incluse în proiect;
 • 1 metodologie de evaluare a nevoilor organizaționale ale ONG-urilor;
 • 10 ONG-uri din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est, selectate în cadrul proiectului;
 • 10 procese de evaluare a celor 10 ONG-uri incluse în proiect;
 • 7 traininguri pe teme prestabilite: managementul ONG-urilor, comunicare în ONG, management financiar, diversificarea surselor de finanțare, managementul resurselor umane, planificare strategică, adaptarea organizațiilor în condiții de criză;
 • 3 sesiuni specifice de formare personalizată în funcție de tipologia fiecărui ONG;
 • 50 de ateliere de lucru privind elaborarea planurilor de dezvoltare strategică și a manualului organizațional ale celor 10 ONG-uri incluse în proiect;
 • 10 website-uri de prezentare a ONG-urilor incluse în proiect dezvoltate și disponibile online;
 • 10 manuale organizaționale pentru fiecare ONG beneficiar elaborate și asumate de fiecare ONG;
 • 150 de ore coaching și mentoring online pentru cele 10 ONG-uri beneficiare ale proiectului;
 • 10 campanii de fundraising elaborate și implementate pentru cele 10 ONG-uri incluse în proiect
 • 1 eveniment schimb de bune practici organizat și implementat;
 • 1 federație a ONG-urilor incluse în proiect, înființată;
 • 1 platformă web a federației dezvoltată și disponibilă online.

Pentru mai multe detalii legate de proiect, vă rugăm vizitați www.csrnest.ro/proiecte-in-derulare/Incubator-ONG sau pe pagina de Facebook www.facebook.com/Incubator-ONG.

Contact: Sorin Boboc, Manager Proiect, sorin.boboc@csrnest.ro, mobil: 0749.402.142 sau Anda Sebesi, Responsabil Comunicare, anda.sebesi@csrnest.ro, mobil: 0721.213.789.

###

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și de a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Asociația CSR Nest

Asociația CSR Nest a fost înființată în 2010, cu misiunea de a promova responsabilitatea socială în rândul societăţii civile şi al companiilor și comportamentul responsabil față de mediu.Totodată Asociația este implicată într-o serie de demersuri privind dezvoltarea comunitară și organizațională, cu scopul de a crea comunități sustenabile și a contribui la progresul societății civile la nivel național. Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați www.csrnest.ro.

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest și beneficiază de o finanțare în valoare de 246.621,99 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.