Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) au devenit tot mai interesate în susținerea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului cu scopul integrării socio-profesionale a acestora

 

Introducere, obiectiv și scop

Această declarație își propune să arate tuturor părților interesate că integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului poate fi facilitată de implicarea sectorului privat – în particular a IMM-urilor – în susținerea acestora, prin crearea unui mediu de angajare menit să-i încurajeze pe acești tineri să își găsească un loc de muncă și care să le permită în continuare dezvoltarea abilităților sociale și profesionale.

Descrierea contextului

În fiecare an, un număr mare de tineri cu vârste cuprinse între 16-21 de ani părăsesc sistemul de protecție a copilului, nefiind în totalitate pregătiți sau având o pregătire profesională limitată, ceea ce îi plasează în categoria persoanelor vulnerabile. În plus, sunt expuși unor riscuri considerabile precum: riscul excluderii sociale și marginalizării deoarece întâmpină greutăți la angajare fiind expuși șomajului; sunt expuși vagabondajului și delincvenței; nu au o locuinţă și nici posibilităţi de închiriere sau de cumpărare; cad adesea victime ale criminalității, consumului de droguri, exploatării sexuale; nu au familie și nici mijloace proprii de subzistență.

În România există o serie de inițiative ale unor companii în direcția sprijinirii tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului. În proporție covârșitoare, aceste inițiative nu fac parte dintr-o componentă specifică a strategiei de intervenție în comunitate a companiilor respective, ci sunt intervenții date de sprijinirea unei cauze sociale. Intervenția este punctuală și pe un orizont de timp foarte bine delimitat, realizată de multe ori în parteneriat cu un ONG.

În acest context, rolul IMM-urilor în sprijinirea tinerilor în demersul lor de a avea o viață independentă este crucială. Conștientă de această realitate, și cunoscând eforturile făcute în această direcție, Asociația CSR Nest a demarat în anul 2019, odată cu implicarea, în calitate de partener, în proiectul „Wings4Youth: Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului printr-o abordare multi-sectorială: un model integrat de suport pentru întărirea sistemul de protecție a copilului din România și Bulgaria”, o serie de inițiative cu reprezentanți ai IMM-urilor din România. Scopul acestor inițiative este de a informa IMM-urile cu privire la importanța susținerii acestor tineri, ca potențiali angajați precum și de a crește gradul de recunoaștere a beneficiilor pe care angajatorii le au dacă se implică în susținerea acestei cauze sociale. În plus, aceste inițiative și-au propus să stimuleze interesul IMM-urilor în a deveni mai active în ceea ce privește problematica tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului.

Ce am realizat în anul 2020?

În anul 2020, prin abordarea avută în cadrul acestui proiect, Asociația CSR Nest a reușit să identifice și să atragă un număr semnificativ de IMM-uri care să aibă disponibilitatea de a-și crea o strategie de CSR în care să includă și problematica tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului sau de a include această problematică în strategiile lor de CSR deja existente.

De asemenea, prin implicarea acestor IMM-uri în proiectul Wings4Youth am reușit să generăm o schimbare de mentalitate în rândul acestui tip de companii în sensul în care acestea au devenit conștiente de importanța și potențialul tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului pentru piața forței de muncă și dezvoltarea mediului de afaceri din România. În plus, această schimbare de mentalitate a condus și la un grad mai mare de implicare a IMM-urilor în această direcție, și pe această cale, s-a creat în mediul de business o serie de exemple de bune practici în zona includerii tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului.

Împreună cu IMM-urile partenere în proiect, am reușit să schimbăm percepția tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului față de găsirea unui loc de muncă, ca prim pas spre accesul la o viață profesională și personală independentă. Integrând o parte din acești tineri pe piața muncii, am reușit să creștem șansa lor de angajare și integrare socio-profesională.

Nu în ultimul rând, am reușit să evidențiem beneficiile includerii tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului în strategiile de resurse umane ale IMM-urilor, astfel încât acestea să poată apela la acest tip de capital uman atunci când este nevoie.

Întrucât acționăm ca o punte de legătură între ONG-uri și mediul de afaceri, am reușit să punem în legătură cei doi actori, astfel încât aceștia să găsească numitorul comun între cererea și oferta de forță de muncă, pornind de la potențialul pe care tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului îl au ca viitori angajați.

Concluzii:

  • Odată cu deschiderea manifestată de ONG-uri către zona sprijinirii tinerilor care părăsesc sistemul de protecție în demersul către o viață profesională independentă, Asociația CSR Nest va continua demersurile pentru a atrage cât mai multe IMM-uri în această direcție.
  • Vom continua demersurile de a încuraja tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului în tranziția lor către o viață personală și profesională independente, prin facilitarea accesului lor la oportunități de angajare.
  • Vom continua să susținem ONG-urile care lucrează în domeniul social pe zona tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului în demersul lor de a le găsi un loc de muncă (prin vizite ale acestor tineri la diferite companii).
  • Vom continua să investim timp în educarea IMM-urilor pe zona implicării lor sociale în comunitate în general