Proiecte in derulare2021-01-25T22:01:35+02:00

Proiecte in derulare

Laboratorul Verde

Incepand cu luna octombrie a acestui an, Asociatia CSR Nest lanseaza proiectul Laboratorul Verde Buftea, un proiect-pilot care va contribui la imbunatatirea peisajului urban din Buftea prin realizarea a doua gradini urbane recreativ-terapeutice.

Gradinile vor fi amenajate in zona centrala a orașului Buftea (pe parcele de teren puse la dispozitie de catre Palatul Copiilor și Elevilor Ilfov si Primaria Buftea) și vor reutiliza apa pluviala pentru udarea plantelor, precum și resturile vegetale generate transformate in compost, ca fertilizator pentru plante.

Scopul proiectului este familiarizarea locuitorilor din acest oraș cu gradinaritul urban, cu colectarea  deșeurilor compostabile și utilizarea compostului ca ingrașamant natural. Implicarea in creșterea acestor gradini și frecventarea lor vor conduce la dezvoltarea unui nou spirit comunitar in oraș.

Componenta inovativa a proiectului vizeaza valorificarea la maximum a resurselor, conform principiilor economiei circulare. Astfel, in gradini vor fi amplasate recipiente de colectare deșeuri biodegradabile (resturi vegetale generate in spatiile respective), compostul rezultat urmand sa fie folosit ca fertilizator natural tot in aceste gradini. De asemenea, apa pluviala va fi colectata și reutilizata in aceste gradini.

Alte elemente inovative ale proiectului includ:

 • Coagularea unui grup civic care sa continue dezvoltarea de proiecte comunitare și dupa finalizarea acestui proiect-pilot.
 • Proiectul ofera o solutie fezabila de socializare chiar in conditii restrictive, cum este perioada afectata de pandemie (regulamentul gradinilor va include prevederile legale in vigoare).
 • Utilitatea practica a proiectului și in viata de zi cu zi: cetatenii vor invata gradinarit (hobby care s-a dovedit foarte util in perioada de izolare) și vor incepe sa se familiarizeze cu colectarea separata a deșeurilor compostabile.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

 • Oferirea unor solutii de ingrijire/administrare a spatiilor verzi nefolosite sau insuficient folosite din Buftea;
 • Creșterea gradului de responsabilizare civica a oamenilor, a implicarii lor active la amenajarea, infrumusetarea și pastrarea curateniei spatiilor verzi din oraș;
 • Reducerea poluarii mediului prin activitati și demonstratii practice privind colectarea separata a deșeurilor și compostarea deșeurilor biodegradabile verzi.

Proiectul Laboratorul Verde Buftea este sustinut prin Fondul pentru un viitor mai bun in comunitati – un fond lansat impreuna cu Federatia Fundatiile Comunitare din Romania (FFCR), finantat de Lidl Romania și implementat la Buftea prin Fundatia Comunitara București. Proiectul, realizat de Asociatia CSR Nest, beneficiaza de finantare in valoare de 50.500 RON.

Azi pentru Maine in Comunitate

Proiectul Azi pentru Maine in Comunitate isi propune sa le ofere atat cetatenilor cat si ONG-urilor din regiunea de sud a Romaniei, posibilitatea de a crea parteneriate cu autoritatile locale si companii private pentru a conlucra in sectorul colectarii selective a deseurilor. Proiectul face parte din platforma de sustenabilitate Azi pentru Maine, care mai cuprinde proiectele Azi pentru Maine pe Plaja si Azi pentru Maine in Scoala.

Proiectul va fi implementat in 22 de comunitati din cadrul a 7 judete din partea de sud a Romaniei: Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Dolj, Calarasi, Ilfov si Municipiul Bucuresti, pe o perioada de 16 luni, incepand cu luna octombrie 2019.

Azi pentru Maine in Comunitate este un proiect dezvoltat si implementat de Asociatia CSR Nest, finantat de Fundatia Coca-Cola, prin The New World Program, in parteneriat cu Global Water Challenge.

Ce tinte ne propunem?

 • Sa ajungem la minimum 25.000 de persoane din cele 7 judete din sudul Romaniei si Municipiul Bucuresti, care vor intelege importanta colectarii selective a deseurilor;
 • Sa organizam 24 de intalniri si dezbateri cu actori relevanti (autoritati locale, organizatii relevante), cu scopul de a imbunatati colaborarea si interventia in domeniul colectarii selective a deseurilor;
 • Sa dezvoltam un set personalizat de instrumente care sa sprijine atat persoanele fizice cat si comunitatile locale in intelegerea si practicarea reciclarii si colectarii selective a deseurilor.

Ce rezultate vom avea?

 • Un ghid destinat cetatenilor, care va cuprinde legislatia nationala in domeniul colectarii selective precum si exemple de buna practica in domeniul colectarii selective;
 • Un plan de actiune rezultat in urma informatiilor obtinute in timpul sesiunilor de dezbatere;
 • Selectarea a 50 de cetateni sau organizatii (ONG-uri, membri ai comunitatii sau companii), care vor dezvolta un sistem de colectare selectiva, pentru a putea contribui la obiectivul general al proiectului si sustinerea acestora atat financiara cat si prin consiliere/consultanta.

Azi pentru Maine pe Plaja

Azi pentru Maine pe Plaja este un proiect de educatie de mediu si colectare selectiva a deseurilor (plastic, PET, aluminiu, hartie, carton si sticla) pe 4 din cele mai aglomerate plaje de pe litoralul romanesc: Mamaia, Eforie (Nord si Sud), Venus si Saturn. Lungimea celor patru plaje este de aproximativ 17 kilometri. Romania are in prezent cel mai mic grad de reciclare din Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, potrivit unui raport al Comisiei Europene din 2017. In plus, Marea Neagra este cea mai poluata mare din Europa, cu un nivel al deseurilor din plastic de doua ori mai mare decat in alte regiuni.

Scopul proiectului este de a creste gradul de responsabilitate fata de mediul inconjurator in randul turistilor de pe litoralul romanesc dar si in randul companiilor din turism din judetul Constanta, care desfasoara activitati comerciale pe cele patru plaje.

Proiectul este finanțat de The Coca-Cola Foundation.

Printre cele mai importante obiective ale proiectului se numara:

 • In perioada iunie-august, cele patru plaje vor fi permanent ecologizate de catre o echipa formata din 50 de voluntari care vor colecta selectiv deseurile gasite aici;
 • Implementarea unei campanii de constientizare in randul a 50.000 de turisti care isi vor petrece vacanta pe cele patru plaje in intervalul iunie-august cu privire la importanta reciclarii si a unui comportament responsabil fata de mediul inconjurator;
 • 50 de terase/restaurante/cafenele care isi desfasoara activitatea pe cele patru plaje vor fi informate despre colectarea selectiva a deseurilor, vor beneficia de custi amenajate special pentru colectarea selectiva si vor putea primi statutul de entitate responsabila fata de mediul inconjurator.

Azi pentru Maine in Scoala

Scopul proiectului “Azi pentru Maine in Scoala” este de a creste nivelul de intelegere a conceptului de zero waste si de colectare selectiva a deseurilor si reciclarea acestora in Romania. Proiectul include doua componente: una de educatie privind un comportament responsabil fata de mediul inconjurator in randul copiilor din clasele V-VIII din mediul urban si una de colectare selectiva a deseurilor de catre acestia. Proiectul este finanțat de The Coca-Cola Foundation.

In cadrul proiectului Z”Azi pentru Maine in Scoala” Romania ne propunem:

 • Sa ajungem la 25.000 de elevi din ciclul gimnazial (clasele V-VIII) precum si la parintii si profesorii acestora din 15 scoli din mediul urban din 6 judete din regiunea de sud a Romaniei printr-o campanie de informare menita sa creasca nivelul de cunostinte al acestora privind conceptele de zero waste, reciclare si implicare civica in probleme de mediu;
 • Sa colectam din cele 15 scoli 90.000 kilograme de deseuri (plastic, PET, hartie, carton, can).

Wings4Youth

Wings4Youth – Sprijinirea tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului printr-o abordare multisectoriala

Proiectul „Wings4Youth“ este finantat prin Programul Drepturi, Egalitate si Cetatenie al Uniunii Europene (REC). Acest proiect are ca scop pregatirea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul institutionalizat de protectie a copilului, in tranzitia catre o viata independenta de succes. Tinerii, asistentii sociali, organizatiile si IMM-urile colaboreaza pentru a dezvolta modele integrate de sprijin al persoanelor care parasesc sistemul pentru integrarea lor prin dezvoltarea abilitatilor de viata independenta, mentorat, pe piata fortei de munca, in special prin servicii de job coaching si traininguri personalizate pentru beneficiari, companii si ONG-uri.

Perioada de implementare: ianuarie 2019 – decembrie 2020

Costul total al proiectului: 456.887,10 Euro.

Beneficiari: Pe perioada implementarii proiectul se va adresa direct catre cel putin 150 de tineri care parasesc sistemul institutionalizat, peste 120 de profesionisti in asistenta sociala si peste 120 de IMM-uri din Romania si Bulgaria.

CINE IMPLEMENTEAZA

Proiectul este coordonat de Organizatia Umanitara CONCORDIA Romania si este implementat alaturi de doi parteneri, CONCORDIA Bulgaria si CSR Nest Romania. Acesta vizeaza, in primul rand, tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului din Romania si Bulgaria, dar rezultatele proiectului sunt relevante la nivel european si vor fi promovate in Europa prin afilierea organizatiei la Eurochild si prin alte retele europene.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Sa ofere tinerilor informatii si competente pentru a-i sprijini in tranzitia in afara sistemului si accesul la un loc de munca si o viata implinita;
 • Sa ofere profesionistilor din domeniul asistentei sociale traininguri si modele bazate pe dovezi pentru sprijinirea tinerilor care parasesc sistemul, in special in ceea ce priveste dezvoltarea abilitatilor de viata independenta, job coaching si mentorat;
 • Sa exploreze parteneriate public-privat dintre furnizorii de servicii sociale si sectorul de afaceri, sa creeze activitati de responsabilitate sociala a intreprinderilor mici si mijlocii pentru a raspunde nevoilor tinerilor care se pregatesc sa paraseasca sistemul;
 • Sa realizeze o mapare a proiectelor de CSR existente in acest moment pe pietele din Romania si Bulgaria si care includ componenta de sprijin al persoanelor care parasesc sistemul pentru integrarea lor prin dezvoltarea abilitatilor de viata independenta, mentorat, pe piata fortei de munca. Maparea va include si cadrul legislativ privind implicarea in proiecte de CSR in ambele tari.

PRINCIPALELE ACTIVITATI

 • Workshop-uri pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie si profesionisti pentru a elabora un ghid pentru abilitati de viata independenta, mentorat si job-coaching;
 • Instruire si sesiuni demo pentru profesionisti si inteprinderi mici si mijlocii in vederea sustinerii tinerilor pentru o viata independenta;
 • Constientizare publica si advocacy pentru imbunatatirea contextului socio-economic si legislativ pentru sustinerea tinerilor care pararesc sistemul de protectie.

Wings4Youth

Wings4Youth – Support for young people leaving care through a multi-sectoral approach

The “Wings4Youth” project is co-funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The project aims to prepare young people ageing out of care to improve their wellbeing and prospects for an independent life. Young people, care givers, care providing organisation and SMEs are working together to develop an integrated model of supporting care leavers for their integration on school for life, mentoring on the job, labor market, especially targeting job coaching and furthermore, tailor made trainings for care givers, companies and NGOs are provided.

Implementation: January 2019 – December 2020

Total cost of the project: EUR 456,887.10

Beneficiaries: During its implementation, the project will address directly at least 150 care leavers, over 120 care professionals and over 120 SMEs from both Romania and Bulgaria.

WHO IMPLEMENTS THE PROJECT

The project is led by CONCORDIA Humanitarian Organisation Romania and it is implemented along with its two partners: CONCORDIA Bulgaria and CSR Nest Association. It targers mainly care leavers from Romania and Bulgaria, while its results are relevant at European level. They will be promoted in Europe through CONCORDIA Humanitarian Organisation’s affiliation to Eurochild, along with other European networks.

OBJECTIVES:

 • To deliver to the youngsters useful information and proper skills in order to support them in their transition to the out-of-the- care system life and facilitate them the access to a job and an independent life;
 • To offer to the specialists in the field of social care a series of trainings and models meant to support the care leavers in their endeavor to develop their skills for an independent life, along with job coaching and mentoring;
 • To look for PPPs between social services providers and the business environment, to create corporate social responsibility activities for SMEs in order for them to meet the needs of youngsters who are about to leave the care system

MAIN ACTIVITIES:

 • Workshops for care leavers and specialists in social care in order to elaborate a guide for gaining specific skills for an independent life, job-coaching and mentoring;
 • Trainings and demo sessions for professionals and SMEs in order for them to support youngsters in their endeavor for achieving an independent life;
 • Public awareness and advocacy activities meant to improve the social-economic and legal framework in order to support care leavers;
 • Create a mapping of the current CSR projects in Romania and Bulgaria which include the side of supporting care leavers in their endeavor to be integrated in the society. The mapping will also include the Romanian and Bulgarian legal framework used by companies to get involved in CSR projects.
 • y. The mapping will also include
 • y. The mapping will also include

nONGuvernamental.org

Este un proiect editorial al Asociatiei CSR Nest. Initiat in anul 2011 de Asociatia Grupul de Educatie si Actiune pentru Cetatenie (GEAC), proiectul a fost preluat un an mai tarziu de Asociatia CSR Nest. De la momentul preluarii, site-ul a fost regandit ca o platforma de legatura intre ONG-uri si companii pe de o parte, si ca un instrument util pentru toti actorii implicati in domeniul social, pe de alta parte. nONGuguvernamental.org vine in completarea misiunii Asociatiei CSR Nest, concentrata in jurul ideii de a dezvolta proiecte de responsabilitate sociala de la zero, menite sa aduca un impact semnificativ in comunitati si sa raspunda unor nevoi reale ale acestora. Pentru mai multe detalii, va rugam vizitati www.nonguvernamental.org.

Noutati

COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR, LA ÎNDEMÂNA TUTUROR, PRIN PLATFORMA „AZI PENTRU MÂINE”: ASOCIAȚIA CSR NEST, CU SPRIJINUL FUNDAȚIEI COCA-COLA ȘI ÎN PARTENERIAT CU MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, LANSEAZĂ UN GHID DE BUNE PRACTICI PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ

Ghidul completează abordarea 360° a platformei de educare și implicare în colectarea separată și se adresează cetățenilor, dar și companiilor, autorităților și tuturor entităților care pot conlucra

Go to Top