”Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est -Incubator ONG”

Dosar de candidatura

În această secțiune găsiți documentele întocmirii dosarului complet de candidatura pentru a aplica în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG”.

Dosarul de candidatură poate fi descărcat aici:

Documente candidatura nume ONG

Organizațiile aplicante trebuie să transmită toate documentele doveditoare pe adresa de email office@csrnest.ro, arhivate într-un folder cu titlul „Canditatură_nume ONG” (Ex. Candidatură_Asociatia Azi). Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 23.12.2022, ora 23.59. În termen de 24 de ore de la primirea candidaturii, veti primi un email de cu numărul de înregistrare aferent candidaturii dvs.

Dosarul de candidatură va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

  1. Formular de aplicație
  2. Dovada înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor / Registrul Național ONG
  3. Anexa 1 – Declarație de conformitate privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate
  4. Dovada depunerii bilațului fiscal, dacă organizația are o vechime mai mare de 1 an
  5. Anexa 2 – Scrisoare de angajament și disponibilitate
  6. Scrisoarea de motivație

IMPORTANT: Lipsa unuia sau a mai multora dintre documentele solicitate, atrage după sine neeligibilitatea candidaturii dvs.

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest și beneficiază de o finanțare în valoare de 246.621,99 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.