Declarație de advocacy a Asociației CSR Nest privind creșterea implicării IMM-urilor în susținerea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului este crucială pentru integrarea lor socio-profesională. 

Această declarație își propune să arate tuturor părților interesate că integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului poate fi facilitată de implicarea sectorului privat – în particular a IMM-urilor – în susținerea acestora, prin crearea unui mediu de angajare menit să-i încurajeze pe acești tineri să își găsească un loc de muncă și care să le permită în continuare dezvoltarea abilităților sociale și profesionale.

De asemenea, declarația sugerează și câteva propuneri despre cum pot IMM-urile să își crească șansele de angajare a acestor tineri.

În fiecare an, un număr mare de tineri cu vârste cuprinse între 16-21 de ani părăsesc sistemul de protecție a copilului, nefiind în totalitate pregătiți sau având o pregătire profesională limitată, ceea ce îi plasează în categoria persoanelor vulnerabile. În plus, sunt expuși unor riscuri considerabile precum: riscul excluderii sociale și marginalizării deoarece întâmpină greutăți la angajare fiind expuși șomajului; sunt expuși vagabondajului și delincvenței; nu au o locuinţă și nici posibilităţi de închiriere sau de cumpărare; cad adesea victime ale criminalității, consumului de droguri, exploatării sexuale; nu au familie și nici mijloace proprii de subzistență.

În România există o serie de inițiative ale unor companii în direcția sprijinirii tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului. În proporție covârșitoare, aceste inițiative nu fac parte dintr-o componentă specifică a strategiei de intervenție în comunitate a companiilor respective, ci sunt intervenții date de sprijinirea unei cauze sociale. Intervenția este punctuală și pe un orizont de timp foarte bine delimitat, realizată de multe ori în parteneriat cu un ONG.

În acest context, rolul IMM-urilor în sprijinirea tinerilor în demersul lor de a avea o viață independentă este crucială. Conștientă de această realitate, și cunoscând eforturile făcute în această direcție, Asociația CSR Nest a demarat în anul 2019, odată cu implicarea, în calitate de partener, în proiectul „Wings4Youth: Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului printr-o abordare multi-sectorială: un model integrat de suport pentru întărirea sistemul de protecție a copilului din România și Bulgaria”, o serie de inițiative cu reprezentanți ai IMM-urilor din România. Scopul acestor inițiative este de a informa IMM-urile cu privire la importanța susținerii acestor tineri, ca potențiali angajați precum și de a crește gradul de recunoaștere a beneficiilor pe care angajatorii le au dacă se implică în susținerea acestei cauze sociale. În plus, aceste inițiative și-au propus să stimuleze interesul IMM-urilor în a deveni mai active în ceea ce privește problematica tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului.

De asemenea, fiind poziționată ca o punte de legătură între sectorul corporativ și cel neguvernamental, Asociația CSR Nest invită companiile, indiferent de domeniul lor de activitate sau de mărimea acestora și ONG-urile să susțină tranziția acestor tineri către o viață independentă, cel puțin prin prisma următoarelor aspecte:

  • Prin tranziția la o viață independentă, tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului pot fi o resursă umană valoroasă pentru angajatori.
  • Prin organizarea de vizite la potențiali angajatori ale tinerilor din ONG-urile care lucrează cu aceștia, se poate stabili o punte de legătură între cererea și oferta de muncă.
  • Prin formarea acestor tineri conform cu specificul fiecărui angajator în parte, IMM-urile beneficiază de forță de muncă specializată pe tipul lor de activitate.

Luând în calcul toate aceste aspecte, Asociația CSR Nest își propune ca în anul 2020 să contribuie la creșterea gradului de informare a IMM-urilor privind problematica tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului și pe această cale, să contribuie la o tranziție mai ușoară a acestora către o viață socială și profesională independentă:

  • Va acorda o atenție mai mare sectorului reprezentat de IMM-uri care se implică în proiecte de CSR și domeniile pe care acestea ar fi interesate să le sprijine. În acest sens, va stimula interesul acestora de a se implica în inițiative de CSR – inclusiv cele legate de sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție în tranziția lor către o viață independentă.
  • Va contribui la intensificarea comunicării între ONG-uri și IMM-uri care lucrează cu astfel de tineri, pentru ca acestea din urmă să înțeleagă mai bine importanța sprijinirii acestor tineri. În acest fel, se poate crea o punte de legătură între angajatori și potențiali angajați din rândul acestor tineri.
  • Va pune un mai mare accent pe intensificarea sesiunilor de networking la care să participe IMM-uri și ONG-uri care lucrează cu tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, pentru a crește gradul de oferire de stagii de practică pentru aceștia.

Implicarea IMM-urilor în sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului în tranziția spre o viață independentă, le oferă acestor companii pe lângă avantajul atragerii de forță de muncă și beneficiul implicării în societate, devenind astfel un exemplu de companie responsabilă pentru comunitatea de afaceri din România. (A.D.).